Na obostrano zadovoljstvo

CIJENE

Pranje

Pranje kose kratka

1.33€ 10kn

Pranje kose poluduga

2.65€ 20kn

Pranje kose duga

3.98€ 30kn

Ženska frizura

Pranje+frizura kratka

6.64€ 50kn

Pranje+frizura poluduga

7.96€ 60kn

Pranje+frizura duga

9.92€ 70kn

Valovi kratka

7.96€ 60kn

Valovi poluduga

10.62€ 80kn

Valovi duga

11.95€ 90kn

Žensko šišanje

Šišanje+pranje kratka

7.96€ 60kn

Šišanje+pranje poluduga

9.29€ 70kn

Šišanje+pranje duga

10.62€ 80kn

Šišanje+pranje+frizura kratka 

14.60€ 110kn

Šišanje+pranje+frizura poluduga

17.25€ 130kn

Šišanje+pranje+frizura duga

19.91€ 150kn

Bojanje

Bojanje izrasta+frizura kratka

19.91€ 150kn

Bojanje izrasta+frizura pouduga

22.56€ 170kn

Bojanje izrasta+frizura duga

25.22€ 190kn

Bojanje izrasta+šišanje+ frizura kratka

26.54€ 200kn

Bojanje izrasta+šišanje+ frizura poluduga

30.53€ 230kn

Bojanje izrasta+šišanje+ frizura duga

34.51€ 260kn

Bojanje

Bojanje cijela dužina+ frizura kratka

27.87€ 210kn

Bojanje cijela dužina+ frizura poluduga

33.18€ 250kn

Bojanje cijela dužina+ frizura duga

35.84€ 270kn

Bojanje cijela dužina +šišanje+frizura kratka

29.20€ 220kn

Bojanje cijela dužina +šišanje+frizura poluduga

34.51€ 260kn

Bojanje cijela dužina +šišanje+frizura duga

37.16€ 280kn

Šišanje

Šišanje kratka

5.31€ 40kn

Šišanje poluduga

7.96€ 60kn

Šišanje duga

10.62€ 80kn

Šišanje šiški

2.65€ 20kn

Pramenovi

Površinski pramenovi+ frizura kratka

19.91€ 150kn

Površinski pramenovi+ frizura poluduga

23.89€ 180kn

Površinski pramenovi+ frizura duga

27.87€ 210kn

Pramenovi na foliju cijela+ frizura kratka

33.18€ 250kn

Pramenovi na foliju cijela+ frizura poluduga

39.82€ 300kn

Pramenovi na foliju cijela+ frizura duga

47.78€ 360kn

Pramenovi

Pramenovi na foliju cijela+šišanje+frizura kratka

38.49€ 290kn

Pramenovi na foliju cijela+šišanje+frizura poluduga

47.78€ 360kn

Pramenovi na foliju cijela+šišanje+frizura duga

51.76€ 390kn

Pramenovi raznih tehnika kratka

31.85€ 240kn

Pramenovi raznih tehnika poluduga

46.45€ 350kn

Pramenovi raznih tehnikana  duga

51.76€ 390kn

Bojanje

Bojanje+pramenovima+ frizura kratka

41.14€ 310kn

Bojanje+pramenovima+ frizura poluduga

49.11€ 370kn

Bojanje+pramenovima+ frizura kratka duga

53.09€ 400kn

Bojanje+pramenovima+ šišanje+frizura kratka

43.80€ 330kn

Bojanje+pramenovima+ šišanje+frizura poluduga

51.76€ 390kn

Bojanje+pramenovima+ šišanje+frizura duga

55.74€ 420kn

Preljev

Preljev+frizura kratka

22.56€ 170kn

Preljev+frizura poluduga

26.54€ 200kn

Preljev+frizura duga

29.20€ 220kn

Preljev+šišanje+frizura kratka

26.54€ 200kn

Preljev+šišanje+frizura poluduga

30.53€ 230kn

Preljev+šišanje+frizura duga

34.51€ 260kn

Trajna

Minival kratki

15.93€ 120kn

Minival poludugi

21.24€ 160kn

Minival dugi

26.54€ 200kn

Pramenovi kapa

Pramenovi kapa+frizura kratka

22.56€ 170kn

Pramenovi kapa+frizura poluduga

27.87€ 210kn

Pramenovi kapa+frizura duga

30.53€ 230kn

Pramenovi kapa+ šišanje+frizura kratka

27.87€ 210kn

Pramenovi kapa+ šišanje+frizura poluduga

30.53€ 230kn

Pramenovi kapa+ šišanje+frizura duga

39.82€ 300kn

Dvobojni pramenovi

Dvobojni pramenovi+ frizura kratka

33.18€ 250kn

Dvobojni pramenovi+ frizura poluduga

41.14€ 310kn

Dvobojni pramenovi+ frizura duga

49.11€ 370kn

Izbjelivanje kose

Izbjeljivanje kose+ frizura kratka

13.27€ 100kn

Izbjeljivanje kose+ frizura poluduga

27.87€ 210kn

Izbjeljivanje kose+ frizura duga

34.51€ 260kn

Ženske svečane frizure

Svečana frizura kratka

9.29€ 70kn

Svečana frizura poluduga

14.60€ 110kn

Svečana frizura duga

21.24€ 160kn

Ekstenzije

Keratinske ekstenzije pramen

3.32€ 25kn

Ugradnja ekstenzija

53.09€ 400kn

Skidanje ekstenzija

39.82€ 300kn

Njega ekstenzija

6.64€ 50kn

Bojanje usluge

Usluga bojanja

5.31€ 40kn

Skidanje boje

26.54€ 200kn

Peglanje/Kovrčanje

Peglanje kose

3.98€ 30kn

Kovrčanje kose

5.31€ 40kn

Pletenica komad

2.65€ 20kn

Tretmani

Tretmani

3.98€ 30kn

Maska

2.65€ 20kn

Muško šišanje

Muško šišanje

3.98€ 30kn